Bánh xích 9-11-13-14 răng (Nhông động cơ xe điện)

Mã: ME-GB-15456 Danh mục: Thương hiệu:

99.000 

 • Bánh xích cho động cơ xe điện
 • Vật liệu: Gang
 • Số răng: 7, 9, 11,13,14
 • Thông số kích thước: Xem từng loại bên dưới

Lưu ý: Sản phẩm không bán lẻ

Lựa chọn loại :
Loại A
Loại B
Loại C
Loại D
Loại E
Loại F
Loại G
Loại H
Loại I
Loại J
Bỏ chọn

Thắc mắc về sản phẩm?

Nếu bạn cần hỗ trợ gì về sản phẩm này bạn có thể bình luận trực tiếp ở bên dưới. Nhân viên tư vấn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

Bánh xích 9-11-13-14 răng (Nhông động cơ xe điện)

Mã: ME-GB-15456 Danh mục: Thương hiệu:

99.000 

 • Bánh xích cho động cơ xe điện
 • Vật liệu: Gang
 • Số răng: 7, 9, 11,13,14
 • Thông số kích thước: Xem từng loại bên dưới

Lưu ý: Sản phẩm không bán lẻ

Lựa chọn loại :
Loại A
Loại B
Loại C
Loại D
Loại E
Loại F
Loại G
Loại H
Loại I
Loại J
Bỏ chọn

Thắc mắc về sản phẩm?

Nếu bạn cần hỗ trợ gì về sản phẩm này bạn có thể bình luận trực tiếp ở bên dưới. Nhân viên tư vấn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

Loại bánh xích này sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: chế tạo máy, nhông động cơ xe điện. Quá trình sản xuất đã được tôi luyện giúp tăng độ cứng và đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm.

Trục lắp ráp với bánh xính có thể sử dụng then (đối với những loại có rãnh then) hoặc dùng trục có biên dạng trùng với biên dạng lỗ (Hình chữ H, hình chữ D)

Bánh xích - nhông xe

 • Loại A: 11 răng, đường kính 25mm, lỗ trục biên dạng hình chữ D, trục 8mm
 • Loại B: 7 răng, đường kính 17mm, lỗ trục biên dạng hình chữ D, trục 8mm
 • Loại C: 11 răng, đường kính 25mm, lỗ trục biên dạng chữ H, trục 10mm
 • Loại D: 9 răng, đường kính 25mm, lỗ trục biên dạng chữ H, trục 10mm
 • Loại E: 11 răng, đường kính 32mm, lỗ trục biên dạng chữ H, trục 10mm
 • Loại F: 9 răng, đường kính 42mm, lỗ trục biên dạng tròn có then, trục 11mm
 • Loại G: 13 răng, đường kính 58mm, lỗ trục biên dạng tròn có then, trục 11mm
 • Loại H: 14 răng, đường kính 60mm, lỗ trục 12x17mm
 • Loại I: 9 răng, đường kính 45mm, lỗ trục 12x17mm
 • Loại J: 14 răng, đường kính 60mm, lỗ trục 12x17mm

Loại bánh xích này sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: chế tạo máy, nhông động cơ xe điện. Quá trình sản xuất đã được tôi luyện giúp tăng độ cứng và đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm.

Trục lắp ráp với bánh xính có thể sử dụng then (đối với những loại có rãnh then) hoặc dùng trục có biên dạng trùng với biên dạng lỗ (Hình chữ H, hình chữ D)

Bánh xích - nhông xe

 • Loại A: 11 răng, đường kính 25mm, lỗ trục biên dạng hình chữ D, trục 8mm
 • Loại B: 7 răng, đường kính 17mm, lỗ trục biên dạng hình chữ D, trục 8mm
 • Loại C: 11 răng, đường kính 25mm, lỗ trục biên dạng chữ H, trục 10mm
 • Loại D: 9 răng, đường kính 25mm, lỗ trục biên dạng chữ H, trục 10mm
 • Loại E: 11 răng, đường kính 32mm, lỗ trục biên dạng chữ H, trục 10mm
 • Loại F: 9 răng, đường kính 42mm, lỗ trục biên dạng tròn có then, trục 11mm
 • Loại G: 13 răng, đường kính 58mm, lỗ trục biên dạng tròn có then, trục 11mm
 • Loại H: 14 răng, đường kính 60mm, lỗ trục 12x17mm
 • Loại I: 9 răng, đường kính 45mm, lỗ trục 12x17mm
 • Loại J: 14 răng, đường kính 60mm, lỗ trục 12x17mm