0 0
0
No products in the cart.

Quy định về thời gian bảo hành sẽ được ghi chi tiết trên các sản phẩm (nếu có). Sẽ có những sản phẩm đặc thù không quy định về bảo hành

Chúng tôi chỉ bảo hành cho những sản phẩm được mua tại Cửa Hàng Vật Tư bao gồm: kênh thương mại điện tử online cuahangvattu.com, hệ thống cửa hàng trên toàn quốc

Các sản phẩm bị hư hỏng đến từ lý do khách hàng hoặc khách hàng không quy thủ theo những quy định về bảo quản, các sử dụng đối với từng loại sản phẩm sẽ không được áp dụng quy định bảo hành

Trong thời hạn bảo hành nếu  khách hàng làm rách tem, tự ý tháo mở sản phẩm ra xem, tự ý sửa chữa sẽ không được áp dụng các quy định bảo hành

Sản phẩm bảo hành cần phải có hóa đơn mua hoặc hoặc các chứng từ chưng minh mua tại Cửa Hàng Vật Tư

Khi được bảo hành khách hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu liên quan đến sản phẩm

Chat hỗ trợ
Chat ngay