Toàn bộ thông tin của các khách hàng được lưu trữ tại Cửa Hàng Vật Tư, do chính Cửa Hàng Vật Tư trực tiếp quản lý. Không có bất kỳ một bên thư 3 nào được cang thiệp vào dữ liệu này

Thông tin khách hàng được lưu trữ tại máy chủ của Cửa Hàng Vật Tư bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, Email

Chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân để quản lý việc mua hàng và giao dịch tại Cửa Hàng Vật Tư, hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc, bảo hành sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới

Chung tối cam kết bảo mật hoàn toàn những thông tin cá nhân của khách hàng…!