0 0
0
No products in the cart.

Cửa Hàng Vật Tư thu thập thông tin – dữ liệu khách hàng thông qua

  1. Thông tin khách hàng đăng ký tại website: cuahangvattu.com
  2. Thông tin khách hàng đăng ký trên facebook: facebook.com/cuahangvattucom
  3. Thông tin khách hàng cung cấp qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại cửa hàng
  4. Thông tin thu thập tự động thông qua cookies khi khách hàng viến thăm website

Sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân để quản lý việc mua hàng và giao dịch tại Cửa Hàng Vật Tư, hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc, bảo hành sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới và thực hiện các chiến dịch marketing.

Bảo mật thông tin

Toàn bộ thông tin của các khách hàng được lưu trữ tại Cửa Hàng Vật Tư, do chính Cửa Hàng Vật Tư trực tiếp quản lý. Không có bất kỳ một bên thư 3 nào được can thiệp vào dữ liệu này

Thông tin khách hàng được lưu trữ tại máy chủ của Cửa Hàng Vật Tư bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, Email

Gửi mail tự động khi khách hàng thực hiện việc mua hàng

Khi khách hàng thực hiện việc mua hàng trên website cuahangvattu.com. Hệ thống sẽ tự động gửi mail cho khách hàng đến địa chỉ mail mà khách hàng đã đăng ký, dữ liệu mail gửi bao gồm toan bộ thông tin mua hàng (Họ và tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, ghi chú đơn hàng). Mail sẽ được tự động gửi từ email vattucuahang@gmail.com thông qua dịch vụ Gmail API của google mà không hề có sự can thiệp của chúng tôi hoặc bất kỳ một bên nào khác

Chung tối cam kết bảo mật hoàn toàn những thông tin cá nhân của khách hàng…!

Chat hỗ trợ
Chat ngay