0 0
0
No products in the cart.

Sản phẩm bán chạy

3 Products found

Ốc lục giác đầu bán nguyệt M3M4M5M6M8M10M12M16
  • Vật liệu: Thép cacbon
  • Màu sắc: Đen
  • Hình dạng đầu: Lục giác trong (hình bán nguyệt)

Lưu ý: Sản phẩm ngưng thương mại

Ốc lục giác đầu trụ tròn M3M4M5M6M8M10M12M16
  • Vật liệu: Thép carbon
  • Màu sắc: Đen
  • Loại: Lục giác đầu trụ tròn

Lưu ý: Sản phẩm ngưng thương mại

Bulong lục giác chìm M3M4M5M6M8M10M12
  • Vật liệu: Thép cacbon
  • Màu sắc: Đen
  • Loại: Ốc lục giác đầu chìm

Lưu ý: Sản phẩm ngưng thương mại