0 0
0
No products in the cart.

Sản phẩm bán chạy

9 Products found

Nhôm định hình 50x50L
 • Vật liệu : Nhôm

  Độ bền, độ dẻo cao, tuổi thọ cao

 • Khối lượng: 2,53 Kg/
 • Bề dày 2mm
Nhôm định hình 40x120L
 • Vật liệu : Nhôm

  Độ bền, độ dẻo cao, tuổi thọ cao

Nhôm định hình 40x90L
 • Vật liệu : Nhôm
 • Độ bền, độ dẻo cao, tuổi thọ cao
Nhôm định hình 40x40L
 • Vật liệu: Nhôm
 • Đảm bảo độ bền và dẻo dai, tuổi thọ dài.
Nhôm định hình 3030L
 • Vật liệu : Nhôm
 • Tiết diện : 30x30
 • Khối lương : 0.89kg/m
 • Độ dày : 2.2mm
Nhôm định hình 2060
 • Tiết diện: 20mm x 60mm
 • Vật liệu: Nhôm
 • Khối  lượng: 1.12 kg/m
 • Độ dày: 1.5mm
Nhôm định hình 2040
 • Tiết diện: 20mm x 40mm
 • Vật liệu: Nhôm
 • Khối lượng: 0.81kg/m
 • Độ dày: 1.5mm
Nhôm định hình 2020
 • Tiết diện: 20mm x 20mm
 • Vật liệu: Nhôm
 • Khối lượng: 0.47 kg/m
 • Độ dày: 1.5mm
Nhôm định hình 3030
 • Tiết diện: 30mm x 30mm
 • Vật liệu: Nhôm
 • Khối lượng riêng: 0.8kg/m³
 • Độ dày: 1.8mm