Động cơ AC (Kiến thức từ Zero đến Hero)

Động cơ không đồng bộ và đồng bộ là hai nhóm chính của của động xoay chiều 1/ Động cơ AC không đồng bộ Động cơ cảm ứng là một dạng phổ biến của động cơ không đồng bộ và về cơ bản là một máy biến áp xoay chiều có một cuộn thứ cấp […]